One quality Voice

Image

 Ngày 4 tháng 5 được chọn là ngày Chất lượng của INSUD PHARMA. Trên thực tế, chất lượng là điều phải quan tâm hàng ngày nhưng ngày chất lượng đặc biệt làm nổi bật tầm quan trọng của chất lượng và giúp chúng ta nhìn nhận về những gì mỗi nhân viên công ty có thể làm để chất lượng luôn được đảm bảo. Với mục đích này, các hoạt động bình thường đã dừng lại trong hai giờ ở tất cả các nhà máy và văn phòng của chúng tôi trên khắp thế giới nhường chổ cho các hoạt động vui chơi và tranh luận; qua đó các đồng nghiệp của chúng tôi đóng góp sự sáng tạo, khả năng, ý tưởng, tinh thần đồng đội và thái độ rất tích cực để chứng thực rằng chất lượng thấm sâu vào văn hóa của công ty. Không còn nghi ngờ gì nữa, một ngày tuyệt vời với những bức ảnh, một số clip được hiển thị bên dưới đã phản ánh sự nhiệt tình và tài năng của những thành viên INSUD PHARMA. Một hoạt động nhỏ nhưng có ý nghĩa về thái độ kiên định và quyết tâm lấy chất lượng làm tiên phong; một tiếng nói chung xác định chất lượng luôn đi kèm với thành công của công ty. 

Hỗ trợ tư vấn