Chào đón ông Leandro Sigman đến Hồ Chí Minh - tháng 5/2019

Image

Văn phòng Exeltis Việt Nam chào đón Mr Leandro Sigman-chủ tịch tập đoàn INSUD PHARMA. Chúng tôi đã thảo luận nhiều khía cạnh công việc hướng đến mục tiêu  phát triển kinh doanh một cách tốt nhất. Tất cả nhân viên Exeltis Việt Nam cam kết nâng cao hiệu quả công việc “ Chúng ta không thể chờ đợi thêm để có thể thành công”

Hỗ trợ tư vấn